Coach Hazel Benipayo
Coach Cheryl Laroco
Coach Betty Hong
Coach Dhill Lee
Coach Anjie Abueg
Coach Rod Sun

COACHES

HS 2nd Season: Varsity Swim Team Coaches:

Coach: Hazel Benipayo

Assistant Coaches: tbc?